Zgodnie z regulaminem dostępnym na naszej stronie w zakładce "Regulamin i zwroty"

ZWROT TOWARU

 1. Klient, będący Konsumentem oraz Przedsiębiorcą na prawach Konsumenta ma prawo odstąpić on niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów wskazanych poniżej.
 2. Termin 14 dni na odstąpienie od Umowy zaczyna biec od dnia, w którym Towar został odebrany. Nie ma znaczenie dla rozpoczęcia biegu terminu na odstąpienie od Umowy przez kogo został odebrany Towar.
 3. W celu odstąpienia od Umowy Klient będący Konsumentem oraz Przedsiębiorcą na prawach Konsumenta musi złożyć Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od Umowy w formie pisemnej: Przesłanego listownie lub drogą elektroniczną na:
  3.1. Przesłanego na adres:

  Sting Communication Sp. z o.o.

  ul. Chełmska 21
  00-724 Warszawa, lub3.2. Drogą elektroniczną na adres e-mail: pj@planetabee.pl. Sprzedawca niezwłocznie potwierdzi otrzymanie oświadczenia.
 4. W przypadku odstąpienia od Umowy Umowa uważa się za niezawartą.
 5. Oświadczenie o odstąpienie od Umowy uważa się za wysłane w terminie, jeżeli zostało ono wysłane przed upływem terminu, o którym mowa w pkt. 2 powyżej.
 6. Zwracany przez Klienta, będącego Konsumentem oraz Przedsiębiorcą na prawach Konsumenta, Towar nie może nosić śladów używania. Towar musi zostać zwrócony w stanie niezmienionym, w oryginalnym, fabrycznie zapakowanym opakowaniu.
 7. W przypadku niedotrzymania wymogów, o których mowa w pkt.6 powyżej, Towar nie zostanie przyjęty przez Sprzedawcę.
 8. Zwrot należności nastąpi niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca otrzymał od Klienta będącego Konsumentem oraz Przedsiębiorcą na prawach Konsumenta oświadczenia o odstąpieniu od Umowy. Sprzedawca zwróci wszelkie otrzymane od Klienta płatności, w tym koszty Dostawy Towaru w wysokości najtańszego zwykłego sposobu wysyłki oferowanego przez Sprzedawcę.
 9. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem należności Klientowi do dnia otrzymania Towaru z powrotem lub otrzymania potwierdzenia wysłania przez Klienta Towaru w zależności od tego które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 10. Zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte przez Klienta, chyba że Strony postanowią inaczej.
 11. Klient będący Konsumentem oraz Przedsiębiorcą na prawach Konsumenta zobowiązany jest zwrócić Towar niezwłocznie na swój koszt, ale nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy sprzedaży na adres:Sting Communication Sp. z o.o.
  ul. Chełmska 21
  00-724 Warszawa

Gotowy do pobrania formularz zwrotów.