FORMY PŁATNOŚCI

PŁATNOŚĆ

 1. Klient może dokonać płatności za Towar:
  – szybkim przelewem internetowym za pośrednictwem systemów elektronicznych płatności Przelewy24
  – Kartą płatniczą
  – Przelewem bankowym na numer rachunku 84 1090 1014 0000 0001 0816 8553
  – Przy odbiorze za pobraniem, realizowany przez kuriera DPD (dodatkowy koszt 3,5 zł netto)
 2. Wszelkie koszty przelewów finansowych ponosi Klient.
 3. Klient ponosi koszty dostawy, które są doliczane do ceny Towaru.
 4. Klient powinien dokonać płatności za Towar w terminie 3 dni roboczych od chwili zawarcia Umowy sprzedaży. Nie dotyczy to wybrania opcji opłaty za pobraniem.
 5. Klient może w formie mailowej wystąpić do Sprzedawcy z wnioskiem o przedłużenia terminu płatności. Sprzedawca wskaże termin o jaki zostanie przedłużony termin płatności.
 6. Po upływie terminu płatności Umowa sprzedaży przestaje wiązać Strony, a Zamówienie ulega automatycznemu anulowaniu.
 7. W przypadki zaistnienia konieczności zwrotu płatności za Towar dokonaną za pomocą karty płatniczej, Sprzedawca dokona zwrotu na rachunek bankowy Klienta, z którego płatność została dokonana. W przypadku braku wiedzy o rachunku bankowym Klienta, zwrot zostanie dokonany na rachunek wskazany przez Klienta w formie pisemnej, wysłanej na adres Sprzedawcy.