STING Communication Sp. z o.o.

Jesteś zainteresowany współpracą? Chcesz pomóc nam realizować naszą misję i zaangażować się w projekt Planeta Bee?
Masz pytania dotyczące naszych produktów?

pj@planetabee.pl

Tel:+48 501 272 472


Firma zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego nr KRS 0000215192, wysokość kapitału zakładowego: 50.000,- PLN

konto: Bank santander  nr 15 1090 1014 0000 0001 0816 8534

ul. Chełmska 21 00-724 Warszawa NIP 521-33-00-208 REGON: 015792452